FI SV NO DK EN
FI SV NO DK EN

Allt du behöver veta om Trafikmärken

Trafikmärken har en central plats för all form av trafik. De bidrar med nödvändig information till förare, passagerare, cyklister såväl som fotgängare. Trafikmärken används bland annat för att informera om väg och riktning, informera om olyckor samt varnar för farthinder och skarpa kurvor. 

På grund av dess breda användningsområde finns det alltså ett stort utbud av olika trafikmärken som är bra att hålla koll på. Som om inte det vore nog tillkommer nya vägmärken titt som tätt, och det är viktigt att snabbt lära sig budskapet de förmedlar. I den här artikeln kommer vi ge guida dig igenom Sveriges trafikmärken, vad för grupper och typer de finns, så du har stenkoll på vilka trafikmärken du behöver för din situation och projekt.

Vårt utbud av trafikmärken 

I vårt utbud kan du beställa vägskyltar inom följande av Transportstyrelsens grupper

 • A – Varning
 • B – Väjning
 • C – Förbud
 • D – Påbud
 • E – Anvisning
 • F – Lokalisering
 • J – Upplysning
 • T – Tilläggstavlor
 • X – Andra anordningar för anvisningar för trafiken
 • Tilläggstavlor
 • (Sidomarkeringsskyltar) 

Exempel på trafikmärken inom de olika grupperna 

Nedan följer en mer noggrann förklaring av de olika grupperna, och exempel på trafikmärken inom några av vanligaste grupperna. 

Varningsmärken 

Trafikmärken såsom varningsmärken varnar trafikanter för olika typer av faror. Varningsmärken i Sverige utgörs framförallt av gula skyltar med röda ramar och skyltarnas motiv signalerar tydligt vilken typ av fara man ska vara uppmärksam på. Det kan tex. röra sig om varning för stenras, djur eller eventuell köbildning. Om faran gäller under en längre sträcka, anges det på en tilläggstavla.

stenfall varning-trafikmärken | BGFIX       Varningsmärken för djur - trafikmärken | BGFIX       Varning för kö - svenska vägskyltar | BGFIX

Väjningspliktsmärken 

Samtliga väjningspliktsmärken signalerar vem det är som ska lämna företräde åt vem i situationer då fordon korsar väg med varandra. Skyltarna inom den här gruppen har inget gemensamt utseendemässigt. Några av de vanligaste väjningspliktsmärkena inkluderar:

Stoppskylt 

Det här vägmärket ska finnas placerat vid korsningar med extra stora risker. Skylten innebär att du som trafikant behöver stanna helt och hållet för att på rätt sätt kunna avgöra när det är okej att köra ut i en korsning utan att hindra andra trafikanter.

 Stop skylt - trafikmärken | BGFIX

Skylt för huvudled 

Det här märket innebär att du kör på en huvudled, vilket betyder att anslutande vägar och trafikanter ska väja för dig. Dock ska du  fortfarande hålla koll på övrig trafik då det alltid finns risk för att andra personer inte följer uppsatta regler. 

Skylt för huvudled | BGFIX

Förbudsmärken 

Den här varianten av trafikmärken har oftast en röd kant och en gul bakgrund. Skyltarna är runda till formen och innebär att förbud eller begränsningar förekommer på vägen där du kör. I den här gruppen hittar du bl.a. skyltar som visar hastighetsbegränsningar, skyltar som visar vilken typ av trafik som får köra på specifika vägar och vilken höjd, bredd och vikt fordon får lov att ha. 

2,2 m skylt vägskylt | BGFIXinga motorfordon och motorcyklar tecken | BGFIXskylt nummer 5 | BGFIX

 

Påbudsmärken

Det här vägmärket visar ofta vilka fordon som får köra på en specifik väg och i vilken riktning fordonet kan/får köra. Det är viktigt att dessutom komma ihåg att skylten visar dig på vilka sätt du heller INTE får köra. Ifall märket har en pil till vänster innebär det att du inte får lov att köra rakt fram eller svänga till höger. Om du ser en skylt med två gående personer, likt bilden nedan, betyder det att du varken får cykla eller framföra något typ av fordon på den här gatan. 

övergångsställe skylt - trafikmärken | BGFIXHåll rätt vägskylt | BGFIX

 

Tilläggstavlor 

Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till andra typer av vägmärken och du kan hitta dem lite överallt i trafiken. Den här varianten av trafikmärken kan exempelvis lämna uppgifter på ett visst avstånd, en vägsträckas längd eller en specifik tidsangivelse. 

Sidomarkeringar

De här skyltarna används när du tillfälligt vill spärra av områden såsom vägrenar. Antingen för att leda trafiken förbi tex. vägbyggen eller för att hindra bilar från att parkera på en specifik plats. 

 

Beställ trafikmärken av oss

BGFIX tillverkas trafikmärken/gatuskyltar inom samtliga ovanstående grupper. Då vi konstruerar våra skyltar själva har vi dessutom möjlighet att, utöver vårt standardutbud, skräddarsy vägmärken baserat på dina unika behov. Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig med skyltlösningar anpassade utefter dina specifika önskemål. 

 

Hör av dig

  captcha

  x OK
  x OK