FI SV NO DK EN
FI SV NO DK EN

Guide till olika typer av byggskyltar

Säkerhetssignalering är ett lagstadgat krav på en byggarbetsplats för att se till att arbetsplatsen såväl som kringliggande område är säkert att vistas inom. Byggskyltar av dessa typer används för alla typer av projekt i form av allt från temporära hastighetsskyltar för vägarbeten till varningsskyltar för industriområden och många andra.

Det finns ett stort urval av olika byggskyltar för olika ändamål och branscher. Varje byggskylt har sin specifika mening som styrs utifrån symbolen på skylten, skyltens form såväl som färg. Det är oerhört viktigt att vara uppdaterad med de olika typerna av byggskyltar och vad de symboliserar då de faktiskt sitter där av en anledning. Om inte man har full koll kan man mista sitt jobb, såväl som sitt liv.

Därför tänkte vi i denna artikel presentera och förklara vad för olika typer av byggskyltar det finns och vad deras form såväl som färg representerar. Denna artikel baseras på information och riktlinjer gällande Arbetsmiljöverkets skyltar.

Påbudsskyltar

Påbudsskyltar har en rund form med en vit symbol i mitten på en blå bakgrund. De används för att klargöra olika krav och instruktioner på en byggarbetsplats.

Exempel: Skyddshjälm måste användas, Ögonskydd måste användas, Hörselskydd måste användas.

Betydelse: DU MÅSTE FÖLJA. EFTERLEV FÖLJANDE INSTRUKTIONER.

Förbudsskyltar

Förbudsskyltar har en rund form med en röd bård samt ett diagonalt rött streck på en vit bakgrund. Symboler eller text placeras alltid i mitten (bakom det diagonala röda strecket) och är alltid svarta. De används för att informera dig om vad du INTE får göra.

Exempel: Rökning förbjuden, Tillträde förbjudet för gående, Obehöriga äga ej tillträde.

Betydelse: GÖR INTE. DU FÅR INTE. SLUTA OM DU HÅLLER PÅ.

Varningsskyltar

Varningsskyltar för industrier och byggarbetsplatser finns i två olika typer.

Triangelformade varningsskyltar

Den ”vanliga” typen är triangelformade skyltar med en svart symbol på en gul bakgrund med en svart bård. Minst 50% av skyltens yta behöver vara gul. De varnar för olika faror och områden där du behöver vara extra försiktig.

Exempel: Godstrafik, Farlig elektrisk spänning, Radioaktiva ämnen.

Betydelse: DU HAR BLIVIT VARNAD. VAR FÖRSIKTIG. HÅLL UPPSIKT.

Rombformade varningsskyltar

Varningsskyltar som behandlar kemiska risker ska utgöras av faropiktprogram enligt CLP, du kan läsa mer om det här. Dess varningsskyltar är rombformade med en svart symbol på en vit bakgrund med en röd bård.

Exempel: Brandfarliga ämnen/varor, Explosiva ämnen/varor, Giftiga ämnen.

Betydelse: DU HAR BLIVIT VARNAD. VAR FÖRSIKTIG.

Nödskyltar

Nödskyltar är antingen en grön kvadrat eller rektangel med en vit symbol och/eller text. Den vanligaste typen av nödskyltar de allra flesta är bekanta med är de som pekar mot en nödutgång.

Exempel: Nödutgångsskylt, Första hjälpen, Ögondusch.

Betydelse: FÖLJ DENNA SKYLT FÖR ATT NÅ SÄKERHET. HÄR HITTAR DU SÄKERHETSUTRUSTNING.

Brandredskap

Brandredskapskyltar har antingen en kvadratisk eller rektangulär form med en vit symbol på en röd bakgrund. Minst 50% av skyltens yta behöver vara röd. De används för att visa vart olika typer av brandutrustning finns.

Exempel: Brandslang/-post, Brandsläckare, Nödtelefon.

Betydelse: HÄR ÄR BRANDREDSKAP.

Behöver du köpa byggskyltar?

BGFIX erbjuder ett brett standardutbud av byggtrafikskyltar såväl som varningsskyltar för industrin baserat på Arbetsmiljöverkets skyltar, såväl som skräddarsydda skyltar baserat på dina behov och krav.

Kontakta oss direkt eller utforska vårt utbud av byggskyltar här för att beställa dina byggskyltar redan idag.

Hör av dig

    captcha

    x OK
    x OK