FI SV NO DK EN
FI SV NO DK EN

4 livsnödvändiga skyltar för trafik vid vägarbeten

Att arbeta på en vägarbetsplats är ett riskfyllt arbete. Genom åren har Trafikverket tillsammans med Polisen många gånger tryckt på ökad försiktighet i trafiken, speciellt vid just vägarbeten. Alla vill vi komma hem i tryggt förvar. 

Men bara uppmaningar är sällan tillräckligt. För att göra vägarbetet till en säker plats att arbete på behövs det trafikskyltar i form av olika vägmärken och vägmarkeringar. Deras syfte är att varna och bistå med viktig information för alla trafikanter om att ett vägarbete pågår och att de bör vara extra försiktiga. 

I denna artikel kommer vi gå över fyra livsnödvändiga skyltar i trafik vid vägarbeten som gör vägarbetarnas arbetsmiljö mycket säkrare.

1. Sidomarkeringsskyltar

Sidomarkeringsskyltar används när man vill tillfälligt spärra av ett område, till exempel vägrenar. De används antingen för att leda trafiken förbi vägarbetet eller för att förhindra personer från att parkera. 

De tjänar samma syfte som ett varningsmärke, att markera “Här är något på gång, var försiktig!” med sina intensiva färger. Helst ska en sidomarkeringsskylt ha reflex på båda sidor för att tydligt markera gränsen mellan vägarbete och vanlig väg även på natten eller vid dåligt väder och sikt.

2. Hastighetsskyltar

Desto högre hastighet en bil har, desto längre bromssträcka har den och ju svårare är den att stanna och kontrollera. Ett väldigt enkelt koncept – ändå kör en stor del av Sveriges befolkning över hastighetsgränsen, även i närheten av vägarbeten. 

En viktig trafikskylt, om inte den viktigaste, är just hastighetsskyltar. Det är inte bara för vägarbetarnas skull, utan även för bilförarnas. Vägarbeten använder i många fall tungt maskineri som kör fram och tillbaka, samt att vägarbetet förändrar miljön som inte är lämplig att köra snabbt inom. Att hålla nere hastigheten vid ett vägarbete är livsnödvändigt för alla i dess närhet. 

3. Varningsmärken

Varningsmärken av olika slag är också väldigt viktiga skyltar i trafiken för att bistå med nödvändig information till förarna:

  • Varning för vägarbete är en självklarhet för alla typer av vägarbeten och byggarbetsplatser för att uppmana förarna att ta det extra försiktigt.
  • Varning för stenskott, stenras, ojämn väg, farthinder, svag vägkant eller hög körbanekant är alla skyltar man frekvent ser vid vägarbeten då vägarbete ibland påverkar den vanliga körbanan. 

4. Reflexskyltar till byggstängsel

Alla vägarbeten har inte nödvändigtvis ett behov av byggstängsel, i många fall räcker det med sidomarkeringsskyltar. Men i storstadsmiljöer med mycket gång- och cykeltrafik behövs det ett byggstängsel för att förhindra att de genar över vägbygget.

Utmaningen med ett byggstängsel är att det är i princip osynligt på natten eller i dåligt väder. Därav är det rekommenderat att investera i reflexskyltar till byggstängslet för att öka dess synlighet på natten.

Köp trafik- och byggskyltar från BGFIX

Vi erbjuder ett brett standardutbud av alla ovan nämnda trafikskyltar, vägmärken och vägmarkeringar men kan också tillverka skräddarsydda skyltar utefter behov och situation. BGFIX har möjligheten att leverera stora volymer inom 0-3 dagar över hela Sverige där vårt mål är att se till att funktionen och säkerhetsnivån vid ditt vägarbete är rätt just för dina behov.

Hör av dig

    captcha

    x OK
    x OK